Meny
Torsdag 9. juni holdt Sjømatutvalget i Vest-Lofoten Næringsforening lunsjmøte for næringslivet på Ramberg bibliotek. Næringssjef Jørn Aarsland og ordfører Einar Benjaminsen ønsket velkommen til fiskerikommunen Flakstad. Foto: Kristel Pedersen

Krafttoget i ferd med å gå for Lofoten

10.11.2023 | Tekst: Kristel Pedersen
Torsdag 9. juni var sjømataktører og politikere samlet på Ramberg bibliotek for å lære mer om kraftsituasjonen i Lofoten. Beskjeden til de fremmøtte var tydelig: Toget for å sikre krafttilførsel til fremtidig vekst og utvikling går nå. Om ikke næringsliv og politikere er på ballen, står regionen i fare for å oppleve stagnasjon.
Det var Sjømatutvalget i Vest-Lofoten næringsforening som hadde invitert til lunsjmøte på Ramberg. Fokus var regionens kraftbehov, og Pål Martinussen (daglig leder) og Thom Roger Pedersen (prosjektleder) fra nettselskapet Elmea var invitert til å orientere om status og behov.

Og det var ingen lystig status som ble fremlagt.

Tross store investeringer i Elmeas hovednett i Lofoten de siste årene, grenser regionen opp mot Statnetts kraftnett som har for lav kapasitet til å levere strøm utover forventet normal forbruksøkning de kommende årene.

Lofoten blir hengende etter
Og mens det fra øvrige regioner i Nord-Norge er meldt inn og omsøkt betydelige vekstambisjoner tilknyttet ny og kraftkrevende industri, foreligger det ingen slike søknader for Lofoten, Vesterålen og Harstadområdet.

- Statkraft oppfatter dermed at vi har nok kapasitet med dagens krafttilgang i uoverskuelig fremtid. Ny industri i øvrige deler av Nord-Norge vil derfor bli prioritert på bekostning av Lofoten, Vesterålen og Harstadområdet om vi ikke raskt kartlegger og melder inn våre behov, forklarte Martinussen.


Thom Roger Pedersen (prosjektleder) og Pål Martinussen (daglig leder) fra Elmea oppfordret alle som planlegger en eller annen form for utvidelse de neste 20 årene om å raskt melde dette inn til sitt nettselskap. Foto: Kristel Pedersen

Den alvorlige situasjonen ble ytterligere tydeliggjort da Statnetts målbilde for fremtidens nettstruktur i Norge ble vist. Her kunne de fremmøtte se at det planlegges oppgradering til 420 kVs nettkapasitet i hele Norge,- med unntak av Lofoten, Vesterålen og Harstadområdet som blir eneste region med 132 kV-linjer.Slik ser Statnetts målbilde av fremtidig kraftnettstruktur i Norge ut. Røde linjer viser 420 kV kraftlinjer, mens de sorte viser linjer på 132 kV. Lofoten, Vesterålen og Harstadområdet er et av to områder i hele landet som ikke tenkes prioritert for kapasitetsutvidelse. Linjestrukturen er ikke endelig besluttet.

Kan ta 30 år å tilkjempe seg ny kapasitet
En slik manglende oppgradering vil gjøre det vanskelig å tiltrekke seg ny næring og industri, og effektivt sette en stopper for videreutvikling av eksisterende virksomheter, kunne Elmeas representanter fortelle. For når linjeutvidelsene er besluttet, kan det ta så mye som 30 år å tilkjempe seg ny kapasitet.

- Men Statnett har gitt signaler om at de vil vurdere å utvide kapasiteten også til vår region, om det foreligger et dokumentert behov, forklarte Pedersen.

Han er prosjektleder for «Prosjekt 420 kV i Sørnettet» som jobber for at også Lofoten, Vesterålen og Harstadområdet skal komme inn på kartet over fremtidig kapasitetsutbedring.

Meld inn behov!
Prosjektet er et samarbeid mellom nettselskapene Elmea (Lofoten), Noranett (Hålogaland) og Vestall (Vesterålen) og arbeider nå aktivt for å få næringsliv, utbyggere og kommuner til å melde inn sine behov i et 20-årsperspektiv.

Målet er å dokumentere at også Lofoten, Vesterålen og Harstadområdet må prioriteres for økt nettkapasitet.

- Vi oppfordrer alle som planlegger en eller annen form for utvidelse de neste 20 årene – det være seg opprettelse av nye boligfelt, idrettshaller eller utvidet næringsvirksomhet – om å raskt melde dette inn til sitt nettselskap. Kun på denne måten kan vi synliggjøre det reelle behovet, forklarte Pedersen.

Slaget står nå
Innmeldingsperioden vil pågå fra januar til mars 2024. Elmea orienterte om at innmeldingen kan gjøres konfidensielt om en er redd for å avsløre forretningsplaner.

- Slaget står nå, og det kan være for sent å melde inn behovet når man er klar for å sette spaden i jorden, sa Pedersen.

Møtet ble avsluttet med bedriftsbesøk hos J. M. Langaas Drift i Sund, hvor daglig leder Johan-Martin L. Berntzen gav de fremmøtte omvisning og et nyttig innblikk i daglig drift av selskapet.


Etter møtet inviterte J. M. Langaas Drift AS til bedriftsbesøk. Fra venstre: Roger Abrahamsen (Ballstad slip), Kristoffer Høyning (Isqueen) og Johan-Martin L. Berntsen (J. M. Langaas Drift). Foto: Kristel Pedersen

Les Elmeas oppsummering av kraftsituasjonen i Lofoten, Vesterålen og Harstadområdet HER.
 
Sjømat

LES FLERE NYHETER