Meny
Top Image

Vest-Lofoten Næringsforening symboliserer felleskap mellom medlemsbedriftene i de tre vestligste fastlandskommunene i Lofoten.

Om oss

Vest-Lofoten Næringsforening (VLNF) symboliserer felleskap og samarbeid mellom medlemsbedriftene i de tre vestligste fastlandskommunene i Lofoten.
Vest-Lofoten Næringsforening symboliserer felleskap og samarbeid mellom medlemsbedriftene i Moskenes, Flakstad og Vestvågøy. Næringsforeningen skal påvirke regional næringsutvikling og politikk, skape regional attraksjon, stimulere til innovasjon og kompetanseutvikling, og markedsføre regionen som attraktiv. Gjennom våre bransjegrupper kan våre medlemmer møte andre fra sitt fagområde i regionen. Gruppene jobber på tvers av kommunegrenser og bedrifter, med mål om å øke kompetansen og bidra til utvikling av bedriftene.

Næringsforeningen har jevnlige møter med politisk og administrativ ledelse i kommunene. Saker som vil bli diskutert her er saker av strategisk viktighet for næringsutvikling i kommunene så som kvalitet på kommunal tjenesteyting, kommunalt planverk, samferdsel, sykehus og kommunen som medspiller på laget for god næringsutvikling i regionen.

VLNF samarbeider med de andre næringsforeningene i Lofoten, og er medlem og i styret i Lofoten Næringforum som er et samarbeidsorgan for alle næringsforeningene i Lofoten (Røst, Værøy, VLNF og Vågan). Gjennom dette Lofoten Næringsforum samarbeider vi med Lofotrådet om viktige saker som berører hele Lofoten. Videre er VLNF også medlem i NHO / Næringsforum Nordland.

Ansatte

Aleksander Nordahl
Aleksander Nordahl
Daglig leder
91 33 81 86

Aleksander er i daglig leder i Vest-Lofoten Næringsforening. Han er leid inn via selskapet Lofoten Consulting og har ansvaret for den daglige driften i foreningen.