Meny
Top Image

Reiselivsrådet

Lofoten er magisk hele året!

Reiselivsrådet

Lofoten er et reisemål som topper mange lister, det betinger
Reiselivsrådet representerer en næring som er viktig for regionen og landet. Medlemmene        representerer mange ulike konsept, men likevel har de det til felles at Lofoten er produktet, i en eller annen form. Ulikhetene kompletterer totaltilbudet, men kan også skape utfordringer. Hva slags reiseliv skal vi ha i Lofoten? Hvilke gjester ønsker vi velkommen? Kan vi klare å finne en fin balanse mellom de som kommer hit for å bo en natt eller to, og oss som bor her hele året? Kan vi skape «blilyst»?

Det er mange hensyn å ta, og Reiselivsrådet sin oppgave er å lytte til alle aktørene så vel som innbyggere og samfunnet generelt, spesielt i de tema som berører turisme og virkningen den har både på de som skal leve her, og de som skal leve av de som besøker oss. Vi skal bidra til at hovedproduktet ikke forringes, men at de neste generasjonene kan nyte den perlen vi kaller hjem. Vi skal gjøre det vi kan for at det skal være balanse mellom de store og de små, og at vi tar vare på vår natur, kultur og våre verdier.

Vi tror på samarbeid
I Reiselivsrådet ser vi viktigheten av at våre bedrifter er medlemmer i et fellesskap som løfter Vest-Lofoten spesielt, og Lofoten generelt. Vi ser på samarbeid mellom kommunene som fruktbart, samtidig som vi kan bidra til å løse utfordringer eller saker som er viktige for bare vår egen kommune.

Vi ser fordelen av å ha kolleger vi kan sparre med, og det å ha en større flokk å lene seg på. Som en del av Vest-Lofoten næringsforening, er vi også med å påvirke store og viktige spørsmål for både Lofoten og regionen. Få av oss klarer det alene.  Vi tror på samarbeid.

Styret

Ingunn Rasmussen
Styreleder
Holmen Lofoten
Arne H. Reiersen
TENK Lofoten
Ole Martin Hammer
Lofotr Næringsdrift / Museum Nord
Ottar Statle
Statle Rorbuanlegg
Fred Anton Ravneberg
Nusfjord Artic Resort
June Mari Normann Remmen
Steinbiten Drift AS
90987515
Top Image

Høringssaker

Næringsforeningens oppgave er å tale våre medlemmers sak internt mot styret, men også eksternt gjennom høringsuttalelser eller pressemeldinger mot organisasjoner, myndigheter og media.