Meny
Top Image

Sjømatutvalget

Det som er viktig for sjømatnæringen, er viktig for oss!

Sjømatutvalget

Det som er viktig for sjømatnæringen, er viktig for oss!
Næringsforeningens Sjømatutvalg representerer om lag 20 sjømatbedrifter, som alle er medlemmer av næringsforeningen. De saker som er viktige for våre medlemmer danner grunnlaget for hva vi i næringsforeningen jobber med. Vår oppgave er å tale våre medlemmers sak internt mot styret, men også eksternt gjennom høringsuttalelser eller pressemeldinger mot organisasjoner, myndigheter og media.

Vi setter viktige saker for sjømatnæringen på agendaen
Det å tale med én felles stemme er ofte mer virkningsfullt enn å snakke hver for seg. Næringsforeningen setter lys på saker, som er viktige for våre medlemmer, med mål om å sikre arbeidsplasser, vekst og utvikling. Det gjelder saker som å forebygge arealkonflikter, løfte viktigheten av å beholde næringsrettede utdanningstilbud, eller tilpasse regelverk og offentlige tiltak til sjømataktørenes praktiske hverdag.

Fiske og fangst er den viktigste grunnen til at det bor folk langs kysten
Og det skal det fortsatt være! For å klare dette må vi tilpasse oss både på land og til havs, løse utfordringer i næringen, og sørge for at de som bestemmer vet hvordan næringen jobber og hva vi trenger for å lykkes. Her er Næringsforeningen en viktig og samlende aktør, og sammen står vi sterkere.

Kloke hoder tenker best sammen
Næringsforeningen representerer et stort spenn av dyktige sjømataktører, både med tanke på størrelse og hva de driver med. I tillegg samarbeider vi med både landbaserte og havbaserte fiskeriorganisasjoner, noe som gjør at vi sammen representerer hele sjømatnæringens verdikjede. Vi sikrer dermed en helhetlig forståelse og mer gjennomslagskraft for det som betyr noe for den enkelte virksomhet.

Styret

Rune Stokvold
Glea AS
Johan Martin Langaas
J.M. Langaas
Øystein Larsen
Latech
Marita Sedeniussen
Rowenta
Kristel Pedersen
Doxacom
Hanna Sverdrup
Styreleder
H. Sverdrup AS/Tenk Lofoten
476 20 826
Kristoffer Høyning
Lofoten Polarlaks
Top Image

Høringssaker

Næringsforeningens oppgave er å tale våre medlemmers sak internt mot styret, men også eksternt gjennom høringsuttalelser eller pressemeldinger mot organisasjoner, myndigheter og media.
Les mer