Meny
Top Image

#grøntarrangementlofoten

- Vi utvikler grønn arrangementsprofil
Top Image

#grøntarrangementlofoten

- Vi utvikler grønn arrangementsprofil

grøntarrangementlofoten

Som en del av utviklingen av Høstvekka og Lofoten Countryfestival har Vest-Lofoten næringsforening og BLEST IL gått sammen om å utvikle en grønn profil for arrangementene. Sparebank1 Samfunnsløftet har gitt støtte til prosjektet som vi har kalt #grøntarrangementlofoten.
Prosjektet skal bygge opp under FNs bærekraftsmål nr 11 - Bærekraftige byer og lokalsamfunn. Det er også et praktisk tiltak som er i tråd med målsettingene i "Lofoten de grønne øyene".  Målet er å redusere innkjøp og avfall samt øke lokalprodusert og/eller plantebasert mat.

Det skal lages miljøpolicy og rutiner for gjennomføring av disse to arrangementene, men det skal samtidig produseres allmenne instruksjoner der også idrettslag og andre aktører skal få hjelp til å gjøre sine respektive arrangementer mer miljøvennlige. 

Delprosjektene omfatter:
  • Innkjøp
  • Avfallshåndtering
  • Matboder
  • Miljøpolicy og -ledelse

En sentral del vil være innkjøp av mobile sorteringsstasjoner som tillater fraksjonering av avfall. Det skal utvikles et system for utleie til andre arrangementer i Lofoten, herunder opplæring og håndtering.

Vest-Lofoten næringsforening er prosjekteier, LoVe Utvikling AS har bistått oss med søknaden til Samfunnsløftet og Bjørg-Elin Kärn er prosjektleder.

Samfunnsløftet
Østbø Leknes er samarbeidspartner og skal bidra med leveranse av utstyr og etablering av system for klimaregnskap.

 
Om Høstvekka


Program 2023


Støttespillere


Jeg ønsker å bidra


Profil